Föreningar

Långö Byagille rf. är en byaförening i Öja som aktivt jobbar med att behålla byns livskraft och för att på olika sätt förbättra bybornas levnadsmiljö. Föreningen äger Öja Byacenter som stod klart år 2005 och drivandet av verksamheten samt underhållet av fastigheten är en av föreningens viktigaste uppgifter. Byacentret är föreningens naturliga samlingspunkt men fyller även en viktig uppgift i många andras vardag eftersom Öja dagis, Öja förskola och Öja skola använder lokalen på daglig basis. Byacentrets lokaliteter är också ofta uthyrda till möten, fester, konferenser, motionsgrupper och Tyhy-dagar.

 

Folkhälsan har 102 medlemmar i Öja. Föreningen driver eftisverksamhet, sommar simskola i Gäddvikens simstrand, motionsgymanstik på vintertiden, bootcamp sommartiden samt andra aktiveter. Syfte är att uppmuntra öjabor att röra på sig, hitta gemenskap via verksamhet och således främja livskvalitet.  All verksamhet som ordnas hittar du från vår hemsida www.folkhalsan.fi/oja och i Facebook/ Folkhälsan i Öja!

 

 

GIF Öjakretsen är en liten förening vars huvudsakliga uppgift är att hålla vandringsleden och skidspåren i Öja i så gott skick som möjligt så att Öjaborna och även andra förstås, skall ha möjlighet att motionera och njuta av vår fina natur. Vi röjer, bygger broar och spångar där det behövs och när det behövs. 

 

 

Öja Marthakretsen har 42 medlemmar. Vi träffas varje onsdag i vårt ”stick cafe'”. Vi arbetar för att kunna understöda hjälpbehövande genom våra olika stickprojekt.

 

Öja Hembygdsförening r.f. bildades 1961 i f.d. Öja kommun av dåtida framsynta personer. Föreningens syfte är att ta vara på gamla seder och bruk, insamla gamla föremål som våra förfäder använt i sitt dagliga värv, samt verka för hembygdens förskönande. I föreningens ägo finns Hembygdsgården med uthus, Tjäru väderkvarn och Kalvholmens skäristuga. Dessa byggnader underhålls med hjälp av talkokraft. Föreningen ordnar olika evenemang såsom sommarfester och vintertid pidro- och berättarkvällar. På Floradagen är det städtalko vid Hembygdsgården både på in- och utsidan.

 

 

Öja Ungdoms och Nykterhetsförening ordnar ungdomskvällar på tisdagar och fredagar i Framnäs. På kvällarna finns det möjlighet att spela biljard, olika spel, lyssnar musik och umgås. Föreningen ordnar årligen traditionel Julgröt i Framnäs på första advent.

 

 

Öja Hem och Skola rf. är en förening som arbetar för ett aktivt och gott samarbete mellan hemmet och skolan. De medel vi samlar in går direkt till förmån för eleverna i Öja skola. Vi understöder bl.a materialanskaffningar till skolan, skolans utflykter och elevernas friluftsdagar.

 

 

I Öja Jaktklubb och naturvårdsförening finns det  70 tal jägare som sysslar med jakt o. naturvård samt en del sportskytte.